Oferta

Aktualności

Karta Dużej Rodziny
Data utworzenia: 2014-02-30

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, dotyczący rodzin z co najmniej trójką dzieci. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz tych rodzin, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą oferować szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej będzie przyznawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Karta Dużej Rodziny. Na jej podstawie członkowie tej rodziny będą mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Prawo do korzystania z programu będzie przysługiwało niezależnie od dochodu, a Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z Karty dożywotnio, a dzieci do 18. roku życia lub do zakończenia nauki, tj. maksymalnie do ukończenia 25. lat.

Wróć do listy