Oferta

Współpraca

Zapewniamy wysoką jakość oraz wygodę współpracy

Pełna obsługa finansowo-księgowo prowadzona przez biuro rachunkowe to coś więcej niż tylko zapisanie odpowiednich dokumentów na konta księgowe lub do rubryk księgi przychodów i rozchodów. Te, jakby mogło się wydawać, nie tak bardzo skomplikowane czynności, to tylko niewielka część czynności jakie należy wykonać, aby efektem ich było sporządzenie prawidłowych deklaracji. Co zatem składa się na pełną obsługę?

Aby prawidłowo zaksięgować dokumenty obrazujące operacje gospodarcze Państwa firmy, pracownik biura musi podjąć szereg często trudnych decyzji. Niejednokrotnie decyzje te podejmowane są kolektywnie lub po zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta lub prawnika.

Biuro poprzez swoich pracowników prowadzi Państwu wszystkie inne niezbędne ewidencje jak: rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT, ewidencję i wykaz środków trwałych, ewidencję wyposażenia, karty wynagrodzeń pracowników. Prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową. Sporządza plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarcza do odpowiednich urzędów. Przygotowuje dla Klientów różnorodne (w zależności od potrzeb) sprawozdania finansowe. W pełni obsługuje ewentualne kontrole Państwa firmy, a jeśli trzeba to reprezentuje w postępowaniu podatkowym. Zapewnia badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywnie w takim badaniu uczestniczy. Udziela wreszcie Państwu wszelkich niezbędnych porad i wyjaśnień oraz zapewnia pełną dyskrecję.


Czynności naszych klientów, którzy podpisali umowę z naszym biurem ograniczają się jedynie do:

• wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencje sprzedaży)
• przyjmowanie dokumentów zakupu
• dostarczenie dokumentów w wyznaczonym przedziale czasowym do naszego biura (osobiście lub   przez naszego kuriera)
• kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnień ewentualnych niejasności