Oferta

Aktualności

Data utworzenia: 2014-03-09

Od początku 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek ten powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zatem kluczowe znaczenie dla momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, ma data dokonania dostawy towarów (wykonania usługi).

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-03-09

Przypominamy, że należną opłatę trzeba obliczyć samodzielnie. Można także skorzystać z usług świadczonych w tym zakresie przez firmy specjalizujące się w naliczaniu opłat środowiskowych. Wyliczoną opłatę należy wnieść na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), które przekazuje się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-01-20

Absolwenci uczelni wyższych szukając pomysłu na przyszłość często zastanawiają się nad uruchomieniem własnej firmy. Jednak by osiągnąć sukces, potrzebny jest nie tylko dobry pomysł, ale również środki finansowe na rozkręcenie planowanego biznesu. Aktualnie absolwenci mają możliwość uzyskania wsparcia z kilku źródeł.

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-01-25

Sprzedaż samochodu, wykupionego uprzednio z leasingu, nie będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, jeśli samochód ten nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i od momentu wykupu był wykorzystywany tylko do celów prywatnych podatnika.

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-01-30

Sejm na posiedzeniu w dniach 5-7 lutego 2014 r. przyjął m.in. nowelizacje ustaw: o podatku od towarów i usług, Prawo o ruchu drogowym, a także Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-02-30

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, dotyczący rodzin z co najmniej trójką dzieci. Celem programu jest podjęcie działań na rzecz tych rodzin, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą oferować szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej
Data utworzenia: 2014-07-07

Minister Finansów przedstawił wieloletni pakiet działań podatkowych. Pakiet został opracowany w ramach Aktualizacji Programu Konwergencji realizującej założenia Rady UE ds. ekonomicznych i finansowych (ECOFIN) w latach 2014-2017. Pakiet zawiera informację na temat poprawy przestrzegania przepisów podatkowych oraz efektywności administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Ministerstwo finansów  zapowiedziało, że nadal będą prowadzone intensywne działania kontrolne, mające na celu wykrywanie oszustw podatkowych i wyłudzeń, zwłaszcza VAT. Dokument ten został przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Finansów w dniu 8 kwietnia i ogłoszony w dniu 15 kwietnia br. Określa on listę działań na lata 2014-17, definiując dla każdego z 43 projektów: ceł, planowane narzędzia, adresatów oraz skutki dla sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej