Oferta

Cennik

Cennik naszych usług:
 

Pełna księgowość firm od 400,- zł.
Pełna księgowość stowarzyszeń od 300,- zł.
Książka przychodów i rozchodów od 100,- zł.
Ryczałt ewidencjonowany od 100,- zł.Kadry i płace:
 

Pełna obsługa kadrowo – płacowa PRACOWNIKA
zatrudnionego na umowę o pracę
od 25,- zł / osobę
Pełna obsługa płacowa PRACOWNIKA
(listy płac, kartoteki wynagrodzeń, zasiłki, ZUS, PIT )
od 25,- zł / osobę
Pełna obsługa osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych (zlecenia i dzieła)
od 15,- zł / osobęDodatkowe usługi:
 

Rodzaj Cena
Opracowanie zasad polityki rachunkowości ustalana indywidualnie
Opracowanie zakładowego planu kont ustalana indywidualnie
Opracowanie regulaminu pracy ustalana indywidualnie
Opracowanie regulaminu wynagradzania ustalana indywidualnie
Sporządzenie dodatkowych raportów i analiz ustalana indywidualnie
Szkolenia BHP pracowników Inne szkolenia pracowników
na życzenie Klienta
wg kosztów zewnętrznego spec