Oferta

Aktualności

Odliczenie VAT od samochodów w 2014
Data utworzenia: 2014-01-30

Sejm na posiedzeniu w dniach 5-7 lutego 2014 r. przyjął m.in. nowelizacje ustaw: o podatku od towarów i usług, Prawo o ruchu drogowym, a także Prawo zamówień publicznych.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Reguluje ona zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia pojazdów i kosztów związanych z ich eksploatacją. Dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Będzie stosowana zarówno do pojazdów wykorzystywanych równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych, jak i aut wyłącznie firmowych.

W przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, zasadą będzie możliwość odliczenia, bez ograniczenia kwotowego, 50% podatku naliczonego od wszystkich wydatków - zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i kosztów eksploatacyjnych.

Pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku tych samochodów przewiduje się obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym informacji o wykorzystywaniu ich wyłącznie w tej działalności w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy związany z nimi wydatek. Wymagane też będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2014 r.

Wróć do listy