Oferta

Aktualności

Samochód wykupiony z leasingu można sprzedać bez płacenia PIT - korzystny wyrok WSA
Data utworzenia: 2014-01-25
Sprzedaż samochodu, wykupionego uprzednio z leasingu, nie będzie skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, jeśli samochód ten nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i od momentu wykupu był wykorzystywany tylko do celów prywatnych podatnika.

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13 (orzeczenie nieprawomocne).

Terminy wystawiania faktur w roku 2014 

  W 2014 r. fakturę należy  wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty,  faktury mogą być wystawione także 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem całości lub części zapłaty (  art. 106a-106q ustawy o VAT )

Wróć do listy