Oferta

Aktualności

Własna firma dla absolwenta
Data utworzenia: 2014-01-20

Absolwenci uczelni wyższych szukając pomysłu na przyszłość często zastanawiają się nad uruchomieniem własnej firmy. Jednak by osiągnąć sukces, potrzebny jest nie tylko dobry pomysł, ale również środki finansowe na rozkręcenie planowanego biznesu. Aktualnie absolwenci mają możliwość uzyskania wsparcia z kilku źródeł.


Program Pierwszy biznes

Własna firma dla absolwenta

Właśnie ruszył program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". W jego ramach pomoc w postaci niskooprocentowanych pożyczek mogą uzyskać absolwenci szkół i wyższych uczelni, a także studenci ostatniego roku studiów wyższych oraz bezrobotni posiadający pomysł na własny biznes. W chwili obecnej program swoim zasięgiem objął wyłącznie województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz mazowieckie. Jednakże od 2014 r. ma ruszyć w całym kraju.

Pożyczki w ramach programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" udzielane będą na:

1) podjęcie działalności gospodarczej przez:

  • poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
    
  • bezrobotnych,
    
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych,

2) utworzenie przez ww. osoby, które otrzymały pożyczkę, stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata środków pożyczki odbywać się będzie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Udzielane pożyczki mają być bardzo nisko oprocentowane - na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,75% w skali roku). Udzielane będą jako pomoc de minimis. Okres spłaty nie będzie mógł przekroczyć 84 miesięcy (7 lat). Program dopuszcza możliwość karencji w spłacie kapitału pożyczki przez okres 1 roku.

Natomiast o wsparcie na utworzenie nowego stanowiska pracy można będzie się ubiegać dopiero po pierwszym roku prowadzenia firmy.

Programem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a udzielaniem pożyczek będą zajmowali się pośrednicy finansowi (inne banki, fundusze pożyczkowe) wybrani przez BGK. Pierwsze pożyczki powinny zostać udzielone już w III kwartale br.

Wróć do listy